ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
14
16
30
2
ป.2
21
17
38
2
ป.3
23
14
37
2
ป.4
16
17
33
2
ป.5
19
12
31
2
ป.6
14
21
35
2
รวมประถม
107
97
204
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
97
204
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...