ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
18
32
2
อบ.3
17
8
25
1
รวม อบ.
31
26
57
3
ป.1
26
23
49
2
ป.2
26
19
45
2
ป.3
29
17
46
2
ป.4
8
10
18
1
ป.5
22
18
40
2
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
123
98
221
10
ม.1
21
17
38
2
ม.2
12
19
31
2
ม.3
14
16
30
2
รวมมัธยมต้น
47
52
99
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
201
176
377
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...