ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทำนบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
16
8
24
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
6
15
21
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
58
61
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
69
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...