ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
58
43
101
6
ม.1
19
16
35
1
ม.2
19
15
34
1
ม.3
14
8
22
1
รวมมัธยมต้น
52
39
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
93
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...