ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
20
15
35
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
38
36
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
51
109
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...