ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอมรินทราวารี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
20
38
2
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
30
34
64
3
ป.1
18
26
44
2
ป.2
18
22
40
1
ป.3
18
11
29
2
ป.4
22
17
39
1
ป.5
16
15
31
1
ป.6
23
18
41
1
รวมประถม
115
109
224
8
ม.1
15
10
25
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
9
17
26
1
รวมมัธยมต้น
38
35
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
183
178
361
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...