ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกทม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
17
20
37
2
ป.5
4
15
19
1
ป.6
17
17
34
2
รวมประถม
76
92
168
8
ม.1
5
5
10
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
16
6
22
1
รวมมัธยมต้น
28
15
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
130
257
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...