ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวายซอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
18
7
25
2
ป.2
21
18
39
2
ป.3
10
8
18
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
76
67
143
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
88
186
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...