ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกะดาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
15
15
30
2
รวม อบ.
29
24
53
3
ป.1
17
13
30
2
ป.2
20
12
32
2
ป.3
13
14
27
2
ป.4
15
11
26
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
90
72
162
9
ม.1
3
5
8
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
29
17
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
113
261
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...