ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองสะโกม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
15
4
19
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
15
18
33
2
ป.3
6
15
21
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
19
17
36
2
ป.6
13
16
29
1
รวมประถม
88
88
176
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
104
215
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...