ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
19
36
2
อบ.3
22
19
41
2
รวม อบ.
39
38
77
4
ป.1
24
11
35
2
ป.2
22
19
41
2
ป.3
23
22
45
2
ป.4
19
24
43
2
ป.5
22
18
40
2
ป.6
23
17
40
2
รวมประถม
133
111
244
12
ม.1
19
19
38
1
ม.2
23
13
36
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
58
44
102
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
230
193
423
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...