ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
9
28
2
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
36
21
57
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
20
16
36
2
ป.3
13
14
27
2
ป.4
23
16
39
2
ป.5
17
9
26
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
99
77
176
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
98
233
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...