ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
3
12
15
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
60
65
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
81
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...