ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
23
26
49
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
12
17
29
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
11
16
27
1
ป.6
13
19
32
2
รวมประถม
72
91
163
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
117
212
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...