ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
25
56
2
อบ.3
25
26
51
2
รวม อบ.
56
51
107
4
ป.1
34
28
62
2
ป.2
12
18
30
2
ป.3
30
29
59
2
ป.4
28
29
57
2
ป.5
27
15
42
2
ป.6
32
35
67
2
รวมประถม
163
154
317
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
219
205
424
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...