ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
51
49
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
66
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...