ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
44
28
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
41
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...