ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหรี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
21
18
39
2
ป.1
11
16
27
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
71
58
129
6
ม.1
25
13
38
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
13
17
30
1
รวมมัธยมต้น
47
37
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
113
252
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...