ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกำไสจาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
16
17
33
1
ป.2
16
8
24
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
68
70
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
86
169
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...