ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
27
15
42
2
ป.1
15
12
27
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
6
14
20
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
10
19
29
1
รวมประถม
59
80
139
6
ม.1
25
15
40
1
ม.2
13
15
28
1
ม.3
14
4
18
1
รวมมัธยมต้น
52
34
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
129
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...