ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
23
29
1
อบ.3
18
19
37
1
รวม อบ.
24
42
66
2
ป.1
17
19
36
2
ป.2
13
4
17
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
15
20
35
2
ป.5
19
16
35
1
ป.6
11
17
28
1
รวมประถม
89
91
180
8
ม.1
15
13
28
1
ม.2
23
15
38
2
ม.3
17
15
32
1
รวมมัธยมต้น
55
43
98
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
176
344
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...