ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตานี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
29
23
52
2
ป.1
16
14
30
2
ป.2
18
14
32
2
ป.3
12
10
22
1
ป.4
9
18
27
1
ป.5
14
24
38
2
ป.6
11
20
31
1
รวมประถม
80
100
180
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
123
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...