ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบักดอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
19
44
2
อบ.3
20
13
33
2
รวม อบ.
45
32
77
4
ป.1
23
23
46
2
ป.2
17
19
36
2
ป.3
12
19
31
2
ป.4
20
17
37
2
ป.5
24
19
43
2
ป.6
19
17
36
2
รวมประถม
115
114
229
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
146
306
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...