ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละลมระไซ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
11
15
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
6
14
20
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
14
4
18
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
52
36
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
50
108
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...