ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
18
31
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
26
30
56
2
ป.1
11
18
29
1
ป.2
16
18
34
2
ป.3
18
24
42
2
ป.4
14
11
25
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
21
6
27
1
รวมประถม
95
88
183
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
118
239
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...