ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
10
26
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
28
22
50
2
ป.1
17
19
36
2
ป.2
17
22
39
2
ป.3
20
18
38
2
ป.4
13
25
38
2
ป.5
16
14
30
1
ป.6
14
18
32
1
รวมประถม
97
116
213
10
ม.1
22
15
37
2
ม.2
27
16
43
2
ม.3
17
13
30
2
รวมมัธยมต้น
66
44
110
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
191
182
373
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...