ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
13
14
27
2
ป.3
15
18
33
2
ป.4
17
13
30
2
ป.5
9
13
22
1
ป.6
15
16
31
1
รวมประถม
81
83
164
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
103
197
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...