ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะเมียง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
16
26
1
อบ.3
13
13
26
1
รวม อบ.
23
29
52
2
ป.1
17
14
31
2
ป.2
16
16
32
2
ป.3
17
20
37
2
ป.4
20
23
43
2
ป.5
16
13
29
1
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
103
98
201
10
ม.1
20
23
43
2
ม.2
16
21
37
2
ม.3
15
16
31
2
รวมมัธยมต้น
51
60
111
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
187
364
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...