ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมหาราช ๔ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
13
23
36
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
71
65
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
88
172
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...