ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
14
16
30
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
42
47
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
63
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...