ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
8
20
1
อบ.3
18
5
23
1
รวม อบ.
30
13
43
2
ป.1
13
14
27
2
ป.2
19
13
32
2
ป.3
10
12
22
1
ป.4
16
20
36
2
ป.5
15
13
28
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
83
88
171
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
101
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...