ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
7
12
19
1
ป.6
8
15
23
1
รวมประถม
58
60
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
81
158
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...