ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเสกกอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
52
58
110
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
36
20
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
97
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...