ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลังโกม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
18
32
1
อบ.3
16
15
31
1
รวม อบ.
30
33
63
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
13
14
27
2
ป.4
15
16
31
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
19
8
27
1
รวมประถม
91
75
166
7
ม.1
6
11
17
1
ม.2
14
12
26
2
ม.3
16
13
29
1
รวมมัธยมต้น
36
36
72
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
144
301
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...