ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกูน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
68
59
127
6
ม.1
20
19
39
1
ม.2
22
11
33
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
59
42
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
117
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...