ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรันเดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
25
10
35
1
รวม อบ.
40
17
57
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
75
73
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
90
205
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...