ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาวร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
16
14
30
1
รวม อบ.
26
27
53
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
68
68
136
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
119
244
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...