ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกาบกระบือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
18
9
27
1
ป.3
9
19
28
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
67
80
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
100
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...