ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเบิด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
24
26
50
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
16
9
25
2
ป.3
11
12
23
2
ป.4
18
7
25
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
18
15
33
2
รวมประถม
86
64
150
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
90
200
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...