ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
67
53
120
4
อบ.3
52
44
96
3
รวม อบ.
119
97
216
7
ป.1
69
69
138
5
ป.2
84
87
171
5
ป.3
77
82
159
5
ป.4
70
73
143
4
ป.5
71
64
135
4
ป.6
66
72
138
5
รวมประถม
437
447
884
28
ม.1
36
40
76
2
ม.2
46
23
69
2
ม.3
25
25
50
2
รวมมัธยมต้น
107
88
195
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
663
632
1,295
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...