ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสังขะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
21
34
1
อบ.3
17
15
32
1
รวม อบ.
30
36
66
2
ป.1
26
18
44
2
ป.2
26
15
41
2
ป.3
20
17
37
2
ป.4
25
15
40
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
129
92
221
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
128
287
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...