ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
14
5
19
1
ป.2
13
12
25
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
16
17
33
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
15
10
25
1
รวมประถม
83
62
145
6
ม.1
17
13
30
1
ม.2
19
7
26
1
ม.3
17
12
29
1
รวมมัธยมต้น
53
32
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
113
272
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...