ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
21
43
2
อบ.3
18
21
39
2
รวม อบ.
40
42
82
4
ป.1
27
28
55
2
ป.2
18
29
47
2
ป.3
25
21
46
2
ป.4
25
19
44
2
ป.5
26
17
43
2
ป.6
21
21
42
2
รวมประถม
142
135
277
12
ม.1
21
20
41
2
ม.2
18
28
46
2
ม.3
13
18
31
1
รวมมัธยมต้น
52
66
118
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
234
243
477
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...