ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีนวล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
27
28
55
2
ป.1
17
12
29
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
17
7
24
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
15
7
22
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
81
50
131
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
11
16
27
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
32
38
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
116
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...