ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
3
อบ.3
7
5
12
12
รวม อบ.
7
8
15
15
ป.1
5
8
13
13
ป.2
2
9
11
11
ป.3
4
3
7
7
ป.4
6
6
12
12
ป.5
6
0
6
6
ป.6
5
5
10
10
รวมประถม
28
31
59
59
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
39
74
74
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...