ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพระแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
15
38
2
อบ.3
22
20
42
2
รวม อบ.
45
35
80
4
ป.1
21
23
44
2
ป.2
29
24
53
2
ป.3
29
29
58
2
ป.4
25
36
61
2
ป.5
28
15
43
2
ป.6
24
18
42
2
รวมประถม
156
145
301
12
ม.1
22
23
45
2
ม.2
14
13
27
1
ม.3
14
19
33
1
รวมมัธยมต้น
50
55
105
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
251
235
486
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...