ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระสัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
15
27
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
24
26
50
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
18
11
29
1
ป.3
22
12
34
1
ป.4
21
20
41
1
ป.5
20
16
36
1
ป.6
15
21
36
1
รวมประถม
112
93
205
6
ม.1
7
11
18
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
33
36
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
155
324
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...