ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
17
28
2
อบ.3
9
17
26
1
รวม อบ.
20
34
54
3
ป.1
14
14
28
2
ป.2
20
15
35
2
ป.3
11
11
22
1
ป.4
21
23
44
2
ป.5
14
7
21
1
ป.6
20
21
41
2
รวมประถม
100
91
191
10
ม.1
20
20
40
2
ม.2
22
20
42
2
ม.3
20
15
35
2
รวมมัธยมต้น
62
55
117
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
180
362
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...