ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
52
57
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
70
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...