ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดมวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
23
21
44
2
ป.1
17
16
33
2
ป.2
20
19
39
2
ป.3
6
14
20
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
22
11
33
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
90
86
176
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
107
220
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...